Leonard Rawenhill - Hullatunk könnyeket az ébredésért?!

Laszlo Lugossy 06 máj, 2017 Szemelvények 0 Hit: 172

"Akik könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd.” (Zsoltár 126.5). Isten igaz embere lehangolt és szomorú a gyülekezet elvilágiasodása, vaksága, romlottsága, a bűnnel való megalkuvása, az imádság hiánya miatt. Zavarja őt, ha a gyülekezet közös imája már nem rombolja le a gonosz erősségeit. Zavarja őt, ha a gyülekezet már nem hullatja a könnyeit kétségbeesésében a gonosz előrenyomulása, a bűntől megfertőzött társadalom miatt: "Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?” (Máté 17.19).

"Akik könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd.” (Zsoltár 126.5).

Isten igaz embere lehangolt és szomorú a gyülekezet elvilágiasodása, vaksága, romlottsága, a bűnnel való megalkuvása, az imádság hiánya miatt. Zavarja őt, ha a gyülekezet közös imája már nem rombolja le a gonosz erősségeit. Zavarja őt, ha a gyülekezet már nem hullatja a könnyeit kétségbeesésében a gonosz előrenyomulása, a bűntől megfertőzött társadalom miatt:

"Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?” (Máté 17.19).

Közülünk sokaknak nem fáj a szívük a gyülekezet korábbi dicsősége miatt, mert sohasem ismertük meg, hogy mi az igazi ébredés. Megrekedünk a jelenlegi állapotban és könnyű éjszakai álmunkat alusszuk, miközben a saját nemzedékünk sebesen rohan a pokol örök sötétsége felé. Ez a mi szégyenünk! Jézus megkorbácsolt néhány pénzváltót és kikergette őket a templomból, de előtte könnyeket hullatott miattuk, megsiratta őket. Tudta mennyire közel van az ítéletük. Pál apostol a könnyeivel áztatta levelét a Filippiben lévő szentekért, amikor ezt írta:

"Sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei”. (Fil. 3.18).

Figyeljük meg, hogy nem azt mondja, hogy Krisztus ellenségei; hanem hogy Krisztus keresztjének ellenségei, mert megtagadták a keresztet vagy nem tulajdonítottak annak nagy jelentőséget. Sokan ma is így vannak ezzel. A Katolikus Egyház nem Krisztus ellensége, jelentőséget tulajdonítanak az Ő szent nevének, de megtagadják a keresztet azzal, hogy a Boldogságos Szüzet társ-megváltónak tartják. Ha ez így van, akkor őt miért nem feszítették meg? A mormonok használják Krisztus nevét, mégis vétkeznek az engesztelést illetően. Hullatunk értük könnyeket? Szégyen nélkül a szemükbe tudunk nézni, amikor tétlenséggel fognak vádolni bennünket az Ítélőszék előtt azt mondva, hogy a szomszédjaink voltak és bűnt követtünk el ellenük, mert nem hordoztunk terheket az elveszett állapotuk miatt?

Képesek az Üdvhadsereg tagjai könnyek hullatása nélkül olvasni a lángoló evangélizációs történetükről? A Wesly idejében történt dicsőséges evangéliumi ébredés megragadja egyáltalán a Metodisták szívét ma? Olvastunk a tűzzel keresztelt emberekről Wesly csapatában? Olyan emberekről, mint John Nelson, Thomas Walsh és sok más ember, akik be vannak írva az Élet Könyvébe, emberek, akiket üldöztek és megrugdostak az utcákon, amikor utcai összejöveteleket tartottak? Amikor vér folyt a sebükből, a szemükből könnyeket hullattak. Szégyenkezve gondolnak vissza a Pünkösdiek arra, hogy a teológiai útmutatásokon túlmenően mit jelentett a kereszt számukra, és hogy az Úr dicsősége volt közöttük? Amikor a mindennapos gyülekezeti életet az éjszakai imák jellemezték, amit jelek, különböző csodák és a Szent Szellem ajándékainak hiteles működése követtek?

Amikor nem az órát nézték, és az összejövetelek órákon át tartottak, átitatva szent erővel?

Nem tudunk könnyeket hullatni, ha ezekre gondolunk, vagy nem vagyunk szomorúak amiatt, hogy a gyermekeink egyáltalán nem ismerik ezt az erőt? Más felekezetek is átélték az ébredés 2 dicsőséges napjait. Gondoljunk a presbiteriániusok hatalmas meglátogatására Koreában. Emlékezzünk a földrengésszerű ébredésre Shantungban. Elmúltak örökre ezek a napok? Nem hullatod a könnyeidet az ébredésért?

Forrás: http://www.sermonindex.net 

Fordította: Abonyi Sándor

Hozzászólások

Küldd el hozzászólásodat