Feltétel Nélkül

Laszlo Lugossy 13 máj, 2017 Szemelvények 0 Hit: 434

A Feltétel Nélkül felekezetközi missziós zenekar. A szolgálat fő iránya az Evangélium hirdetése, Isten dicsőítésében, imádatában.

"Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket. És hirtelen nagy földindulás lőn, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöcz fundamentomai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájoknak a bilincsei feloldódnak." Apostolok Cselekedetei 16:25-26 

Alapvetően ebben az Ige részben van összefoglalva az amit látásnak, vagy a zenekar irányvonalának nevezünk. Különösen a 26. vers fejezi ki a lényeget, miszerint megnyíltak a börtönajtók és lehullottak a bilincsek. A dicsőítés és imádat egyik lényege fogalmazódik meg tehát ezekben a versekben: A foglyok akik valószínűleg nem a társadalmi elit krémje voltak, hanem jórészt bűnözők - tolvajok, csalók, rablók, talán gyilkosok - hallgatták Pál és Silás dicsőítését. Ennek az lett az eredménye hogy kinyíltak a tömlőc ajtók, lehullottak a bilincsek és a foglyok megszabadultak. 

Amikor Istent dicsérjük, magasztaljuk, imádjuk, akkor egyrészt bekerülünk az Ő jelenlétébe -

"Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!" Zsoltárok 100:4 

 - másfelől pedig Isten jelenlétében mindezeknek meg kell történnie. Szabadulás a megkötözöttségekből, bűnös és hiábavaló életünk tömlőcéből. 

Nekünk az a dolgunk, hogy az embereket Isten jelenlétébe vigyük, ahol megszabadulhatnak, megtérhetnek. Ahol szabadulás, gyógyulás és helyreállás vár rájuk és találkozhatnak a Megváltóval. Isten dicsérete nem pusztán egy zenei élmény, bár a zene alapvetően képes az ember lelkét kinyitni. Az a zene ami valójában Isten dicsőíti és az Ő jelenlétébe visz, nemcsak a lelket, hanem a szellemet is képes megérinteni, nyitottabbá tenni. 

Hozzászólások

Küldd el hozzászólásodat